Datum: TBA Belgrade Hall Fair: 1 | 1a | 2

Odlaže se Games.con 2020

  • Odlaže se Games.con 2020

    Zbog sve dramatičnije situacije u našoj zemlji i u svetu, peti Games.con se nažalost odlaže. Naravno da ne donosimo lako ovu odluku, ali ovoliko masovan događaj predstavlja veliki rizik za sve, a zdravlje naših posetilaca je apsolutno na prvom mestu