Sve Vaše sugestije, iskustva, komentarе ili predloge za saradnju možete uputiti na e-mail adrese ekipe koja stoji iza Games.con festivala:

Boško Đorđević
Programski direktor
[email protected]

Srđan Mojsić
Producent
[email protected]

Srđan Zdravković
Marketing & Horizon Konferencija
[email protected]

Jelena Samardžić
Organizacija – Zakup prostora
[email protected]

Aleksej Krpan
PR/Marketing i Programski urednik
[email protected]

Zlatko Ivanović Tesla
Ljudski resursi, Volonteri
[email protected]
064/101-37-00