TBA

BEOGRADSKI
SAJAM

3 DANA GEJMINGA I POP KULTURE!

#levelovatisemora

TBA

BEOGRADSKI SAJAM

3 DANA GEJMINGA I POP KULTURE!

#levelovatisemora

news banner

Fizio centar „FENIX“ je prva ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u korporativnom svetu
i gejming industriji osnovana sa idejom da koncept fizikalne medicine i rehabilitacije približi
savremenim muškarcima i ženama i da psihofizički oporavak postane sastavni deo svakodnevne
brige o zdravlju i opštem dobrom stanju tela i uma.